Indien u luchtwegklachten heeft, belt u naar 03/774.30.31. Er gebeurt een telefonische triage.

Bij specifieke klachten (koorts, hoofdpijn, hoest, kortademigheid, diarree) kan de arts beslissen om u op consultatie te zien of door te sturen naar de covid-19 triagepost in St.-Niklaas. 

Daar wordt u ook onderzocht door een arts onder volledige bescherming en wordt er beslist of verder ronderzoek (RX, labo) noodzakelijk is of u terug naar huis mag of u verder doorverwezen moet worden naar spoed.

Vanaf 4 mei wordt er bij mogelijk verdachte symptomen getest op Covid-19!
De wachtpost zal zich op de spoedgevallenparking aan de Hospitaalstraat bevinden en is open van 10-18u.

Men moet nog steeds eerst telefonisch een afspraak maken via de huisarts (in de week) of Huisartsenwachtpost Waasland op het nummer 03 361 03 61 (in het weekend).